HJEM OM VECO PRODUKTER FEILMELDING KONTAKT SMS ABIS SAMARBEIDSPARTNERE
 
 
 
 
 

 

 


Etterbehandling

Veco tilbyr en rekke produkter og løsninger innenfor flere områder av industriell filtrering som støvfiltrering, tørking, filtrering og etterbehandling av trykkluft, prosessfiltrering og væskefiltrering.

Uansett om det er trykkluft, tekniske gasser, prosessvæsker eller støv, røyk, oljetåke, kan Veco tilby meget fordelaktige servicetjenester, som dokumenterer den kvalitet  på trykkluften våre kunder ønsker.

Veco besitter ekspertise og erfaring innenfor flere områder. Våre varemerker er Ultrafilter (bearbeiding/etterbehandling/rensing av komprimert luft, tekniske gasser, prosessvæsker, vann og kondensat). Dette betyr at kunden kun behøver ett enkelt kontaktpunkt og en leverandør for alle servicebehov. Kunden kan også være trygg på at service og ettersyn blir utført etter fyldige servicerapport, der det er detaljer om hva som er utført og hvilke deler som er skiftet ut.

For å beregne serviceutgiftene og gjøre de oversiktlig har Veco klart definert forskjellige servicenivåer, som er utviklet til forskjellige behov. Komplett informasjon om hvert servicenivå beskrives utførlig i vår servicebrosjyre, dessuten beskrives de tekniske og økonomiske fordeler ved samlet filterstyring. Med et slikt konsept kan Veco sikre at de samlede omkostninger for alle filtersystemer i en virksomhet kan minimeres.

 
 

Vår samarbeidspartner 

 

Veco International AS, Gjerstadveien 17, N- 4993 SUNDEBRU | Telefon: +47-37 15 81 11 | Mobil: +47-971 80 285  | E-mail: info@veco.no